OUR
CASES

”Da vi kontaktede FORTEM, kunne vi hurtigt mærke, at de havde indgående kendskab til begge sider af bordet – både fra dem, der har lavet udbuddet, men også fra dem, der skal byde på det.”

– Michael fra AutoMester Danmark

Service & Reparationer

AUTOMESTER DANMARK

Hvordan samarbejdet med FORTEM har gjort udbudsprocessen mere struktureret, dynamisk og succesfuld – fra deres første case sammen og frem til i dag.

”Vi havde ikke prøvet at bruge ekstern ekspertise før vores første case. Inden da havde vi selv siddet med det.” /

"Selvom man som virksomhed har nogenlunde styr på udbudsdelen, så er det en kæmpe forskel at have nogen med, der er specialist på området. "/

”Det er guld værd, at vi kan have et samarbejde på et professionelt niveau, hvor vi selvfølgelig betaler for ydelser, men hvor vi virkelig også får meget ud af det."/

”Vi er slet ikke i tvivl om, at det ville være en øjenåbner for rigtig mange virksomheder, hvis de begynder at gøre brug af sådan nogen som FORTEM”

– Michael fra AutoMester Danmark

Michael Lauesen, som er Erhvervs- og værkstedsudviklingschef hos AutoMester Danmark, sad selv med alt udbudsmaterialet før samarbejdet med FORTEM.

Han havde allerede vundet en del udbud, men han var udmærket klar over, hvor tungt det var at sidde med hele udbudsprocessen alene – særligt når arbejdet ikke umiddelbart lå inden for hans kernekompetencer.

Derfor tog Michael kontakt til FORTEM efter en opfordring fra en kollega.

”Første gang vi mødte FORTEM havde de gjort et godt stykke benarbejde, og de vidste derfor godt, hvordan vores virksomhed var strikket sammen.”

Der opstod hurtigt en god dialog mellem AutoMester Danmark og FORTEM. Efter deres første møde blev de enige om at indlede et samarbejde og gik kort efter i gang med den første udbudsproces sammen.

AutoMester Danmark endte med at vinde den første case, og processen gav dem muligheden for at lære FORTEM og deres faglige niveau bedre at kende:

”Selvom man som virksomhed har nogenlunde styr på udbudsdelen, så er det en kæmpe forskel at have nogen med, der er specialist på området.”

FORTEM hjælper AutoMester Danmark med at analysere de forskellige udbud og strukturer AutoMester Danmarks bud, så det stemmer godt overens med de punkter, som udbyderen efterlyser i udbudsmaterialet.

”De er rigtig gode til at analysere og omstrukturere budskabet og setuppet i vores bud, så der bliver lagt mest muligt fokus på de punkter og parametre, der bliver vægtet højest i udbudsmaterialet.”

Samarbejdet med FORTEM har givet AutoMester Danmark en helt anden tilgang til offentlige udbud og hele udbudsprocessen – en tilgang de selv mener er meget mere sund for den måde, som virksomheder løser opgaven på, når de har vundet et udbud:

”Hvis man som virksomhed ikke har en indsigt i hele det setup, der driver de offentlige udbud, så vil man formentlig bare fokusere på at lave en skarp pris på det hele. Det betyder bare, at hvis man vinder udbuddet, så ender man med at få en lidt dårlig aftale, hvor man ikke kommer til at tjene ret meget på arbejdslønnen, reservedele eller de ydelser, som man leverer.”

”Har man derimod nogen med ind over, som udfordrer en til at tage dialogen med udbyder, og begynder man at udfordre udbyderne på deres udbud, så man kan ramme deres behov spot-on, og det så leder til, at udbyderne efterfølgende kan skrive udbudsmaterialer, der beskriver deres behov langt bedre, så har vi ramt det, der er helt optimalt for alle; nemlig en win-win, der er fornuftig for alle parter. Og det er i og for sig positivt for os alle.”

Til spørgsmålet om hvorvidt AutoMester Danmark kunne finde på at anbefale andre virksomheder at bruge ekstern ekspertise til håndtering af den offentlige udbudsproces, så er AutoMester Danmark overbevist om, at konsulentvirksomheder som FORTEM er vejen frem:

”Tidligere havde vi aldrig benyttet os af ekstern konsulent i vores udbudsprocesser. Vi er slet ikke i tvivl om, at det ville være en øjenåbner for rigtig mange virksomheder, hvis de begynder at gøre brug af sådan nogen som FORTEM.

Vi har et fantastisk samarbejde med dem og agter ikke at skifte over til nogen andre – tværtimod. Vores succesrater har været fantastiske, vi har vundet stort set alle de udbud, som de har hjulpet os med at byde på.”

ALL CASES