ARTIKEL

NY INDKØBSPOLITIK PÅ VEJ I FORSVARET/

Artiklen er skrevet af Rikke Lynge, Kommunikationskonsulent i FORTEM. Rikke er uddannet journalist, og hun bistår bl.a. med at fremhæve virksomheders kernekompetencer og kvalitetssikre deres tilbud, når de byder på offentlige udbud. Derudover er Rikke også SoMe-ansvarlig i FORTEM.

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse præsenterer en række nye tiltag, der skal forbedre konkurrencevilkårene for små- og mellemstore virksomheder i Danmark.Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) afholdte i samspil med Dansk Industri dialogmøde onsdag den 10. oktober 2018. Formålet med mødet var at skabe rum for dialog mellem virksomheder og FMI. Ifølge Forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, der holdte oplæg på dagen, er det Forsvarets ønske at være åben og skabe bedre forståelse for virksomhedernes oplevelser, når de byder på udbud i Forsvaret.

Ny indkøbspolitik

Forsvarets fremtidige indkøbspolitik fokuserer særligt på danske virksomheders mulighed for deltagelse. I Frankrig indkøbes op mod 95% af leverancer inden for egne landegrænser, hvilket FMI lader sig inspirere af. Derudover er der fokus på at gøre konkurrencevilkårene bedre for små- og mellemstore virksomheder.

Ifølge Forsvarsministeren er Forsvarets primære opgave at formidle de danske skattekroner på bedste vis og købe økonomisk mest fordelagtigt, men kriterierne for prækvalifikationer har tidligere udelukket mange mindre danske virksomheder i at byde, hvilket der nu vil blive ændret på.

Nye tiltag for bedre konkurrencevilkår

Ifølge Lars Frelle-Petersen, Direktør i Dansk Industri, er det særligt udvælgelsesmodellen, der kritiseres af tilbudsgivere til Forsvaret. En undersøgelse lavet af DI har givet nogle nedslagspunkter, som FMI forsøger at efterkomme gennem den nye indkøbspolitik. Et af de nye tiltag, der skal gøre det nemmere for små- og mellemstore virksomheder at blive prækvalificeret, er referencer uden alder. Det vil ikke længere kun være muligt at benytte referencer inden for de seneste 3-5 år, men ældre referencer kan også bruges. For at imødekomme helt små virksomheder, eller virksomheder med nye løsninger eller produkter, der endnu ikke har referencer, giver Forsvaret virksomhederne mulighed for at præsentere en vareprøve af den fysiske løsning. Vareprøver vil blive scoret på lige vilkår med referencer og være adgangsgivende for prækvalifikationen, hvis løsningen opfylder gældende krav. Det nye tiltag tilgodeser SMV’er, hvor det førhen primært kun har været muligt for store virksomheder at levere matchende referencer og blive prækvalificeret.

Et andet og nyt tiltag i FMIs nye indkøbspolitik er, at vi fremadrettet vil se mere udbudsmateriale på dansk, og at muligheden for at aflevere på dansk i højere grad vil blive muligt, hvor det giver mening. Et initiativ, der er søsat for at få flere danske virksomheder i spil.

Derudover vil vi se mere fleksible tiltag vedrørende økonomiske krav, der ligeledes vil sikre flere SMV’er at kunne blive prækvalificeret.

Fire ud af fem udbud fra Forsvaret vægter i dag kvalitet højere end pris, men alligevel er mere vægt på kvalitet frem for pris et fokusområde i FMIs nye indkøbspolitik.

Ydermere vil CSR få mere fokus i fremtidige udbud, da et indsatsområde i Forsvaret er at tage samfundsansvar. I fremtidige udbud vil vi kunne forvente flere krav til brug af lærlinge, gode arbejdsforhold for ansatte og lignende.

FMI i fremtiden

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse vil i frem-tiden tilbyde bedre markedsdialog, hvor virksomheder får mere indflydelse på kravene til de kommende udbud.

Derudover sikrer FMI, at der bliver sat ressourcer af til bedre markedsundersøgelser, så der er en bedre forståelse af, hvad det danske marked kan tilbyde, inden det kommende udbud udformes.

Virksomheder vil fremadrettet få bedre indblik i kapacitetsplanen, som blandt andet giver overblik over kommende udbud. Ligesom de kan forvente at blive indkaldt til bedre orientering af udbud.

Efter en god dialog med deltagelse fra tilbudsgivere, DI, FMI, og Forsvarsministeren opfordrer Frank Bill, Chef for Forsvars- og Sikkerhedspolitik hos DI, virksomhederne til at stille flere spørgsmål til konkrete udbud, og han opfordrer samtidig FMI til at stille med flere ressourcer for bedre og mere grundig besvarelse af indkomne spørgsmål.

Den nye indkøbspolitik bliver budt velkommen af de tilstedeværende virksomheder, som samtidig er spændte på at se effekten af den nye udvælgelsesmodel i fremtiden.

FMI kan ikke garantere, hvornår den nye indkøbspolitik vil træde i kraft, da de ikke vil ændre på nuværende og allerede igangsatte udbud, men de lover at fremskynde de nye tiltag.

Udgivet den 12. oktober 2018

ANDRE HAR OGSÅ KIGGET PÅ