FORTEM 2018/

ÅRET DER GIK/

FORTEMs direktører, Jimmy Holst Rydahl og Michael Gehrke, beretter om året, der er gået gennem virksomhedens succeshistorier, målsætninger, erfaringer og afslører til sidst deres forventninger til 2019./

D er er sket meget i FORTEM i løbet af 2018, hvor virksomheden blandt andet er vokset fra fem til ni medarbejdere, og hvor omsætningen er fordoblet for tredje år i træk.
Vi har fået rigtig godt fat i markedet, hvor vi har bistået med tilbudsassistance til mere end 20 nye virksomheder her i blandt NCC, EasyTranslate og FTZ, og i udlandet har vi blandt andet bistået NSB med tilbud på togdrift i Norge.

Socialt har vi et fantastisk team, hvor der er god stemning i dagligdagen, masser af sjov og konkurrencer. De nye medarbejdere er faldet rigtig godt til, og vi arbejder dagligt på at holde fast i vores unikke kultur, da vi forsat stræber efter at være Danmarks bedste arbejdsplads. Fagligt har vi fået nye kompetencer ind i virksomheden, som vi er gode til at udnytte, og som gør, at vi hele tiden udvikler og styrker vores leverancer til kunderne.

SUCCESHISTORIER I 2018/

SUCCESHISTORIER I 2018/

FORTEM har i mange sammenhæng haft stor succes i 2018, hvor vi blandt andet kan nævne Carestreams kontrakt med Region Syddanmark inden for Røntgen- og Mammografisystemer.

For Carestream havde dette udbud rigtig stor betydning, da de slog deres nærmeste globale konkurrent, og ”skubbede” konkurrenten ud af det danske marked indenfor fagområdet. For FORTEM var processen og det produkt vi leverede en stor succes. Vi havde et fantastisk samarbejde med Carestream, vi gjorde en stor forskel og er stolte af kvaliteten af det tilbud, der blev leveret.

NSB er ligeledes en god succeshistorie i FORTEM. NSB bød på togdrift i Norge, deres egen opgave i dag, og blev evalueret bedst i kvalitet på trods af, at de var oppe imod mere erfarne konkurrenter indenfor udbud- og tilbudsarbejde.

NSB blev ikke valgt som leverandør i Norge på grund af markant billigere tilbud fra britiske Go-Ahead, men det var en stor succes for dem, at de var bedst på kvalitet, hvilket de tager med i næste udbud (Der kommer i alt tre licitationer af togdrift i Norge), og FORTEMs arbejde for NSB fortsætter derfor ind i 2019.

Derudover har FORTEM som noget nyt og med stor succes blandt andet bistået virksomheder med at byde på udbud fra Pandora, Novo Nordisk, Biogen og Coop Danmark. Indkøb i store globale virksomheder ligner i højere grad de offentlige udbud, hvilket skyldes, at man ønsker en mere transparent indkøbsproces. Dette har åbnet for behovet for skriftlig tilbudsassistance her.

FORTEM har ydermere løst mange succesfulde tilbud, blandt andet indenfor Facility Management (Rengøring, Kantinedrift, indvendigt og udvendigt vedligehold, pleje af grønne arealer mv.), IT (SKI rammeaftaler), Styrelsen for it og læring, Ambulancer til Region Syddanmark og mange flere.

Det helt store i 2018 var Årets Udbudskonference 2018. I samarbejde med Ole Helby Petersen fra COPS (Center for Offentlig Privat Samspil) tog FORTEM initiativ til en af årets mest succesfulde konferencer om udbud. Sammen med Dansk Erhverv, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Danske Regioner, IKA – foreningen af offentlige indkøbere, KL, IT-Branchen og FTF satte konferencen fokus på et værdiskabende offentlig-privat samarbejde ved at bringe ordregivere og leverandører sammen.

MÅLSÆTNINGEN FOR 2018/

MÅLSÆTNINGEN FOR 2018/

Vi har i den grad opnået vores mål for 2018, hvor vi har vundet 33 udbud i 2018 og har dermed vundet flere udbud end sidste år. Målet er nået til trods for, at vi generelt har arbejdet på større projekter i 2018 end i 2017. Dette tæller eks. Carestreams tilbud til Region Syddanmark, NSBs tilbud på togdrift i Norge samt tilbud i forbindelse med Facility management, udbudt af Rigspolitiet og Bygningsstyrelsen.

Ud over at slå antal vundne udbud fra 2017, så havde vi også en målsætning om at skabe bedre rum for dialog og samarbejde mellem ordregiver og leverandør, hvilket vi i den grad har bidraget til med Årets Udbudskonference 2018. Den 23. oktober 2018 deltog 240 ordregivere og leverandører ved konferencen, og vi havde en fantastisk dag i Børsens flotte lokaler. Udover gode oplæg og debat, bidrog konferencen til, at ordregivere og leverandører kunne mødes og tale om udbud. FORTEM skabte inden konferencen et helt unikt rum for dialog mellem ordregivere og leverandører ved at afholde to workshops,

hvor 40 ordregivere og leverandører (indkøbschefer, markedschefer, tilbudschefer, salgschefer og direktører) havde ”fri” dialog om konkrete udfordringer og løsninger i forhold til markedsdialog og fremtidens samarbejde. En dialog, som deltagerne var enige om, var unik, da de ikke før har siddet sammen med repræsentanter fra ”den anden side af bordet” og talt frit om deres udfordringer. Det gav en helt ny indsigt, og vi er sikre på, at FORTEM har været med til at bidrage med bedre forståelse for de interne processer og udfordringer, der er på begge sider af bordet.

Vi har en hel unik kultur i FORTEM, som skabes af alle medarbejdere i virksomheden. Vi synes selv, at vi har et fantastisk sammenhold socialt og fagligt, og det er alle medarbejdere enige om. Også mange kunder oplever dette og kommenterer kulturen i FORTEM, som unik, på den rigtige gode måde. Men vi er ikke i mål – og vi fortsætter i 2019 med at arbejde på, at gøre FORTEM til en endnu bedre arbejdsplads, og målet er fortsat at gøre FORTEM til Danmarks bedste arbejdsplads.

ERFARINGER I 2018 /

ERFARINGER I 2018 /

Det er vores erfaring, at det offentlige i højere og højere grad gerne vil i dialog med leverandører, og at de forsøger sig med dialog med markedet. Men det er også vores erfaring, at det offentlige endnu ikke helt forstår leverandørernes forretningsmodeller og den konkurrencesituation, som leverandørerne står i.

Vi synes, der er en tendens til, at kvaliteten af de store udbud indenfor bygge og anlæg, IT og Facility Management får en højere og højere kvalitet, og at dialogen fungerer bedre og bedre mellem ordregiverne og leverandørerne.

Mens udbudsmaterialernes kvalitet bliver højere og højere for de store udbud, er det også vores erfaring, at der bliver brugt færre ressourcer på de mindre, standardiserede udbud, hvilket påvirker kvaliteten af udbuddene. Det gør, at leverandørerne bruger forholdsmæssigt mere tid på at afklare uklarheder og uhensigtsmæssigheder samtidig med at der er en stor risiko for, at det er spildte kræfter – da en stor andel af disse udbud bliver annulleret.

Vi oplever ligeledes en stigende tendens til, at leverandørerne bliver mere selektive i forhold til de udbud, de byder på. Det er meget få leverandører, som byder på alt indenfor deres branche. Derfor er tendensen, at leverandørerne byder på de udbud, hvor de har haft muligheden for dialog med ordregiver inden udbuddet og hvor udbudsmaterialerne har høj kvalitet, så risikoen for at udbuddet bliver annulleret er mindre. Leverandørerne vurderer i højere grad end tidligere, om de har en reel chance for at vinde i forhold til det konkurrentbillede, de forudser, på baggrund af de krav og evalueringskriterier, der indgår i udbuddet.

Vi oplever også en generel tendens til højere kvalitet i tilbudsmaterialerne fra de leverandører, der byder ofte. Leverandørerne har gennemskuet, at der er flere og flere udbud, hvor kvalitetsparameteret tæller tungere og tungere i evalueringen, og at det derfor ikke længere er nok at sende et standardtilbud eller en brochure.

FORVENTNINGER TIL 2019 /

FORVENTNINGER TIL 2019 /

Vi føler os overbeviste om, at ordregiver og leverandører vil nærme sig i løbet af 2019. Vi forventer, at leverandørerne vil blive endnu mere selektive i, hvilke udbud de vil byde på. Det vil føre til, at ordregiverne øger kvaliteten af deres udbud, og at dialog og markedsføring af udbuddet bliver endnu mere vigtigt i 2019.

I FORTEM forventer vi fortsat at øge omsætningen, og målet for 2019 er, at vi fordobler omsætningen i forhold til 2018.

Det er også vores forventning, at vi vinder endnu flere udbud i 2019. Vi får hele tiden nye kunder, og eksisterende kunder vender oftere og oftere tilbage med nye opgaver til os. Og så forventer vi, at der kommer flere medarbejdere i løbet af 2019, medarbejdere der vil bidrage til vores unikke kultur og gøre virksomheden endnu bedre, så vi kan holde fast i målet om at være Danmarks bedste arbejdsplads. Og endeligt er det også et mål for 2019, at vi får vores første offentlige kunder, som vi hjælper med at lave endnu bedre udbud.