VI TILBYDER MÅLRETTET PROCESKVALITETSSIKRINGSOLIDE TILBUDEVALUERING

FORTEM SKABER SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Vi hjælper virksomheder med at vinde udbud

Hos FORTEM hjælper vi virksomheder med at byde på offentlige udbud. Vores tilgang til tilbudsprocessen bygger på erfaringer fra begge sider af bordet, som vi bruger til at rådgive og vejlede virksomheder til et bedre resultat, når de byder på offentlige udbud.

Vi har indgående kendskab til den offentlige udbuds- og evalueringsproces i danske kommuner og regioner samt hos statslige myndigheder og -virksomheder. Vores indblik hjælper virksomheder med at styrke og forbedre deres tilbud gennem fokuseret tilbudsskrivning og kvalitetssikring.

I samarbejde med vores kunder gennemgår vi processen for hvert enkelt udbud, så vores kunder får et klart overblik fra starten. Vi bistår med struktur, vejledning og kvalitetssikring gennem hele tilbudsprocessen, og vi sikrer, at vores kunder afleverer konditionsmæssige og tilfredsstillende tilbud af høj kvalitet. Læs her, hvad vores kunder siger.

Uanset om din virksomhed ønsker rådgivning til hele eller dele af tilbudsprocessen, tilbudsskrivning eller kvalitetssikring, stå FORTEM klar til at hjælpe.
.

VI TILBYDER

Tilbudsskrivning

Vi hjælper vores kunder med at skrive tilbud, der er målrettede, konditionsmæssige og af høj kvalitet. Tilbudsgivning er en tids- og ressourcekrævende proces, og det kan være udfordrende for virksomheder at finde den rette indgangsvinkel, de rette fordele og de rette argumenter, når de skal udarbejde tilbud under korte afleveringsfrister.
Vi fokuserer på at fremhæve vores kunders unikke kvaliteter og tilpasse tilbuddets indhold, så det målrettes udbudsmaterialet. Vores strukturerede proces for tilbudsskrivning sikrer, at der er mere tid til kvalitet og gennemgang i et ellers hektisk forløb, så I kan være tilfredse med det endelige tilbud.

Kvalitetssikring af tilbud

Vi gennemgår, evaluerer og redigerer tilbudsmaterialet for vores kunder gennem alle faser af tilbudsprocessen – fra prækvalifikation til det endelige tilbud. Vi benytter en særlig evalueringsmodel, der afdækker tilbuddets styrker og svagheder, så vores kunder ved, hvor indsatsen skal lægges.
Vi fokusere på at alle besvarelser svarer fyldestgørende og uddybende ind til kravene i udbudsmaterialet, og vi hjælper vores kunder med at fremhæve de unikke kompetencer, der kan være udslagsgivende for ordregiverens evaluering.
Målet med vores kvalitetssikring er at sikrer, at vores kunder afleverer gode, konditionsmæssige tilbud, der formulerings- og kvalitetsmæssigt adskiller sig fra konkurrenternes.
Læs her, hvordan vores kvalitetssikring gjorde en forskel for den globale virksomhed KONE.

Bid management

Vi giver vores kunder et bedre overblik og kontrol over deres tilbudsproces med vores gennemprøvede projektstyringsmodel, der fokuserer på leverance, tid og kvalitetssikring.
Tilbudsgivning er en krævende og tung proces. Vi hjælper vores kunder med at skabe effektiv fremdrift gennem projektstyring og rådgivning, og vi sikrer, at tidspresset bliver jævnt fordelt over hele processen, så vores kunder kan fokusere på at øge kvaliteten og indholdet af deres endelige tilbud. Vores Bid Management giver vores kunder styr på deres tids- og ressourceforbrug, og det sikrer, at de ikke overser vigtige, udslagsgivende elementer i deres tilbudsproces.

Rådgivning

Vi bistår vores kunder med rådgivning gennem hele tilbudsprocessen. Vores tilgang bygger på mange års erfaringer, og vi hjælper virksomheder, strategiske partnerskaber og konsortier med strategier, der giver dem mere succes med offentlige udbud.
Vi udfordrer den traditionelle tilgang til den offentlige udbudsproces, og hjælper vores kunder med at stille konstruktive, konkrete spørgsmål til udbudsmaterialer, og vi ruster dem til at takle og imødekomme ordregiverens behov og forventninger.
Læs her, hvordan vores samarbejde med AutoMester ændrede deres måde at håndtere udbudsprocessen på.

Kvalitetssikring af udbud

Vi tilbyder gennemgang, evaluering og kvalitetssikring af udbudsmaterialer for offentlige myndigheder og -instanser.
Med vores indgående kendskab til udbudsprocessen fra begge sider af bordet kan vi hjælpe ordregivere med at udvikle udbudsmaterialet, så det imødekommer krav og behov bedst muligt. Vi hjælper med at kvalitetssikre og tilpasse udbuddet, så indholdet og udfærdigelsen henvender sig bedst muligt til den branche og de tilbudsgivere, der skal byde på det.

Kursus

Vi tilbyder løbende kurser, der henvender sig til virksomhedens tilbudsansvarlige. Vores kursus sætter fokus på, hvad virksomheder skal gøre for at få mere succes med offentlige udbud. Vi gennemgår strategi og planlægning, ser nærmere på de mest effektive processer for håndtering af tilbudsprocessen, fortæller om, hvordan de offentlige ordregivere evalurere tilbud, og hvordan man kan differentiere sig via ESPD’en.
Du kan læse mere om vores kursus her.

KUNDERNE SIGER: