VI TILBYDER MÅLRETTET PROCESKVALITETSSIKRING TILBUDSSKRIVNING PROJEKTLEDELSE FUNDRAISINGEVALUERING UDBUDSSKRIVNING BID MANAGEMENT REVIEW

FORTEM SKABER SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Udbud, tilbud og fundraising

FORTEM bistår med Udbud, Tilbud, Fundraising, Tilbudsskrivning, Udbudsskrivning, Udbudsmaterialer, Tilbudsmaterialer, Kvalitetssikring, Kvalitetssikring af udbud, Kvalitetssikring af tilbud, Kvalitetssikring af fondsansøgning, Review, Review af udbud, Review af tilbud, Review af tilbudsmaterialer, Review af udbudsmaterialer, Review af fundansøgning, Projektledelse, Udbudskonsulenter, Bid management, Bid manager, Tilbudskonsulenter, Offentlige ordregivere, Tilbudsgivere, Virksomheder, Fondansøgning , Fondstøtte, Fond, Konsulentbistand, Udbud tilbud fundraising

FORTEM hjælper både virksomheder og offentlige myndigheder med udbudsprocessen. Vores tilgang bygger på vores erfaringer fra begge sider af bordet, som vi bruger, når vi rådgiver og vejleder virksomheder og offentlige myndigheder om udbud.

Vi har indgående kendskab til den offentlige udbuds- og evalueringsproces i danske kommuner og regioner samt hos statslige myndigheder og -virksomheder. Vi har en dyb og nuanceret indsigt i danske og internationale virksomheders tilgang til tilbudsprocessen på tværs af en bred repræsentation af brancher, og vi har en god forståelse for de udfordringer, der oftest spænder ben for både virksomheder og offentlige ordregivere i udbudsprocessen.

Vi bruger vores indblik og vores specialiseret tilgang til at styrke og forbedre vores kunders materialer gennem fokuseret tilbuds- og udbudsskrivning, samt kvalitetssikring og projektledelse. Vi gennemgår både dele og hele processen på baggrund af vores kunders ønsker, og vi arbejder ud fra et princip om at danne de bedste rammer for et godt fremtidigt samarbejde mellem offentlige ordregivere og virksomheder ved god dialog, høj kvalitet og konditionsmæssighed.

Vi hjælper desuden også virksomheder og start-ups med at søge fondsstøtte til deres projekter gennem fundraising, hvor vi bruger vores ekspertise inden for udarbejdelse af materialer, kvalitetssikring og projektledelse til at få virksomheder godt igennem fondsansøgningsprocessen.

VI TILBYDER

KUNDERNE SIGER:

TEAM FORTEM

Kundeambassadører

Antal vundne opgaver i 2019

Nye kunder i 2019

Antal kunder siden 2015