VI TILBYDER MÅLRETTET PROCESKVALITETSSIKRINGSOLIDE TILBUDEVALUERING

SKABER SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER/

FORTEM hjælper virksomheder med at vinde offentlige udbud.

Vores tilgang bygger på erfaringer fra begge sider af bordet. Vi har et indgående kendskab til offentlige udbud og evalueringer i kommuner, regioner samt statslige myndigheder og virksomheder. Vi har desuden skabt mange succesfulde tilbud.

Skal din virksomhed byde på et offentligt udbud, kan vores bistand hjælpe til at vinde opgaven. Vi kan bidrage i hele eller dele af tilbudsprocessen. Det sikrer, at I får mere tid til kvalitet, fuldt overblik over fremdrift i processen og aflevering af et sprog- og designmæssigt fokuseret tilbud.

VORES YDELSER

FORTEM hjælper virksomheder med at skrive tilbud, der er konkrete, overskuelige og målrettede. Vi tilpasser indholdet, så det målrettes udbuddet.

Gennemgang, evaluering og redigering i alle tilbudsfaserne. Vores model afdækker styrker og svagheder, og viser hvor indsatsen skal lægges.

Få mere tid i tilbudsprocessen. Vi benytter en gennemprøvet projektstyringsmodel med fokus på leverancer, tid og kvalitetssikring.

Vi bistår virksomheder, strategiske partnerskaber og konsortier med strategi til at blive succesfuld med offentlige udbud og tilbud.

Vi bistår offentlige myndigheder med gennemgang, evaluering og redigering af deres udbud inden de offentliggøres.

Få succes med offentlige udbud. Vi tilbyder kurser, der henvender sig til virksomhedens tilbudsansvarlige. Med vores kursus opnår du forståelse for succesparametrene, der er forbundet med offentlige udbud, og får en værdifuld indsigt i hvordan offentlige ordregivere evaluerer tilbud.

MERE TID TIL KVALITET

Vi kombinerer dyb udbudserfaring med konkrete tilbudsværktøjer. Det giver en effektiv og strømlinet proces. Et målrettet tilbudsprojekt giver overblik, og sikrer dig mere tid til at fokusere på kvaliteten i et ellers hektisk forløb.

FREMDRIFT I PROCESSEN

Vi hjælper med at sikre fremdrift i processen. Vi har en projektstyringsmetode specielt for tilbud. Metoden er baseret på PRINCE2. Det mindsker tidspresset for tilbudsteamet og giver fokus på leverancerne.

INDHOLD, SPROG OG DESIGN

Vi sammenskriver tilbuddets indholdsmæssige delelementer. Sprog og design ensartes i henhold til virksomhedens eller konsortiets design. Vores fokus er, at der afleveres et gennemarbejdet tilbud præget af præcision, indsigt og forståelse for opgaven.