fortem

Helping great companies win great tenders

OM FORTEM

FORTEM hjælper virksomheder med at vinde offentlige udbud. Vores tilgang bygger på erfaringer fra begge sider af bordet. Vi har et indgående kendskab til offentlige udbud og evalueringer i kommuner, regioner samt statslige myndigheder og virksomheder. Vi har desuden skabt mange succesfulde tilbud.

Skal din virksomhed byde på et offentligt udbud, kan vores bistand hjælpe til at vinde opgaven. Vi kan bidrage i hele eller dele af tilbudsprocessen. Det sikrer, at I får mere tid til kvalitet, fuldt overblik over fremdrift i processen og aflevering af et sprog- og designmæssigt fokuseret tilbud.

Mere tid til kvalitet 100%
Fremdrift i processen 100%
Sprog og design 100%
kvalitet2

MERE TID TIL KVALITET

FORTEM kombinerer dyb udbudserfaring med konkrete tilbudsværktøjer. Det giver en effektiv og strømlinet proces. Et målrettet tilbudsprojekt giver overblik, og sikrer dig mere tid til at fokusere på kvaliteten i et ellers hektisk forløb.

fremdrift2

FREMDRIFT I PROCESSEN

FORTEM hjælper med at sikre fremdrift i processen. Vi har en projektstyringsmetode specielt for tilbud. Metoden er baseret på PRINCE2. Det mindsker tidspresset for tilbudsteamet og giver fokus på leverancerne.  

sprog2

INDHOLD, SPROG OG DESIGN

Vi sammenskriver tilbuddets indholdsmæssige delelementer. Sprog og design ensartes i henhold til virksomhedens eller konsortiets design. Vores fokus er, at der afleveres et gennemarbejdet tilbud præget af præcision, indsigt og forståelse for opgaven.  

2735
EU-udbud i Danmark
11 %
Vækst i antallet af udbud (2014)
100 mia.
Værdien af udbudte opgaver i Danmark (DKK 2014)
390 mia.
Potentialet for udbudte opgaver i Danmark (DKK)

What we do

Services

Tilbudsskrivning

FORTEM hjælper med at skrive tilbud, der er konkrete, overskuelige og målrettede. Vi tilpasser indholdet, så det målrettes udbuddet.

Tilbudsproces

Få mere tid i tilbudsprocessen. Vi benytter en gennemprøvet projektstyringsmodel med fokus på leverancer, tid og kvalitetssikring.

Udbud og tilbud

Vi bistår med rådgivning til at komme godt igang med offentlige udbud og tilbud til virksomheder, strategiske partnerskaber og konsortier.

Quality Assurance - QA

Review, evaluering og redigering i alle tilbudsfaserne. Vores model afdækker styrker og svagheder, og viser hvor indsatsen skal lægges.

Billede1
Articles
Udbudsplaner for 2016 fra Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen og Rigspolitiet

Udbudsplaner for 2016 fra Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen og Rigspolitiet

Read more
FORTEM er sponsor i Rungsted Seier Capital

FORTEM er sponsor i Rungsted Seier Capital

Read more
Win public sector tenders in Denmark

Win public sector tenders in Denmark

Read more
Samarbejde i konsortier

Samarbejde i konsortier

Read more
Salg til den offentlige sektor i Danmark

Salg til den offentlige sektor i Danmark

Read more
Four Light Rail Projects in Denmark

Four Light Rail Projects in Denmark

Read more

Mød os

Erfarne medarbejdere

Jimmy Holst Rydahl

Jimmy Holst Rydahl

cand.merc.smc

Jimmy Holst Rydahl har mere end 7 års erfaring med succesfulde tilbud til offentlige myndigheder.

Michael Gehrke

Michael Gehrke

cand.merc.aud

Michael Gehrke har i mange år rådgivet offentlige myndigheder og virksomheder indenfor indkøb, udbud og tilbudsgivning.

Anders Press

Anders Press

stud.cand.merc.MIB
Anders studerer ved CBS og har arbejdet som konsulent i flere år. I FORTEM bistår Anders med rådgivning og udformning af tilbud.
Nathalie Stathakis

Nathalie Stathakis

stud.cand.merc.IMM
Nathalie læser cand.merc. i International Marketing & Management ved CBS. I FORTEM varetager Nathalie udbuds- og markedsresearch samt onlinestrategi og markedsføring.

KONTAKT FORTEM

FORTEM hjælper virksomheder med kommende såvel som igangværende udbud.
Ønsker du at høre mere om hvad FORTEM kan tilbyde din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.

Contact us

Latest news from FORTEM

blog

Støtteerklæring – hvad er det, og hvordan benytter jeg det?

Støtteerklæring – hvad er det, og hvordan benytter jeg det?

I flere tilfælde har små og mellemstore virksomheder svært ved at leve op til mindstekravene i forbindelse med offentlige udbud. Dette er dog ikke nødvendigvis en hindring for ikke at kunne byde på offentlige udbud. Ved at indhente en eller flere støtteerklæringer fra andre virksomheder eller samarbejdspartnere kan du leve op til mindstekravene for udbuddet, da din virksomheds og den…

FORTEM fejrer 1 års jubilæum

FORTEM fejrer 1 års jubilæum

For et år siden blev FORTEM stiftet af de to direktører, Michael Gehrke og Jimmy Holst Rydahl. På blot et år er der sket en rivende udvikling i virksomheden, som blandt andet har budt på intern vækst i form af to nytilkomne konsulenter. Derudover oplever FORTEM fortsat en stigende interesse fra private virksomheder, og succesraten…

Fremtidige udbud af offentlig opgavevaretagelse

I en tid hvor der er stor fokus på besparelser og effektivisering i den offentlige sektor, har det været nærliggende at undersøge hvorvidt brug af privat drift giver mere økonomisk værdi end kommunal drift. Igennem systematiske reviews af alle danske, skandinaviske og internationale studier foretaget mellem år 2000 og 2014, har international forskning påvist, at…

Miljømærkning giver fordele i udbud

  I et land hvor økologi, bæredygtighed og CSR generelt er et fokusområde hos mange samarbejdspartnere og kunder, er mærkning et symbol på, at din virksomhed er bevidst, tager ansvar og lever op til de strenge miljøkrav, der er på markedet. Har din virksomhed Svanemærket eller EU-blomsten, kan dette medføre tilbudsmæssige fordele og øget konkurrencedygtighed…

Offentlige udbud: Hvordan evalueres dit tilbud?

Offentlige udbud: Hvordan evalueres dit tilbud?

Når din virksomhed byder på offentlige udbud, er det vigtigt at have kendskab til de forskellige evalueringsmodeller. Det bidrager til, at man som tilbudsgiver målretter sit tilbud og øger sin score i evalueringen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning om de mest gængse evalueringsmetoder: ”Evalueringsmetoder – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere”. Vejledningen er rettet…

Hvad er et ESPD dokument?

Hvad er et ESPD dokument?

Da den nye udbudslov trådte i kraft pr. 1 januar 2016, medførte den et krav om brugen af det fælles europæiske udbudsdokument European Single Procurement Document (ESPD), i alle offentlige udbud. ESPD er en egenerklæring, der har til formål at vise tilbudsgiverens finansielle status, formåen og egnethed, og dokumentet fungerer derved som et foreløbigt bevis…

FORTEM – TILBUD PÅ OFFENTLIGE UDBUD I DANMARK
Copenhagen